INTERACTIEF

Integratieve therapie is een vorm van kortdurende therapie, waarbij niet de vorm of methode centraal staat maar de mens, die hier en nu, met al zijn vermogens, in zijn situatie zijn probleem of uitdaging wil aanpakken


We zijn ervan overtuigd dat mensen onderdeel zijn van een groter geheel. Dat iemand niet een klacht is, maar een klacht heeft. Hierdoor komen we tot andere behandelmethoden.

We richten ons niet alleen op wat niet goed gaat, maar vooral ook op wat wel goed gaat. Gebruikmakend van eigen vermogen en sterke kanten ontstaat er ruimte, vertrouwen en veerkracht. En regie over eigen leven.


Integratieve therapie is de meest recente stroming van therapie. De stroming van het hier en nu waarin alle bestaande stromingen samenkomen. Integratieve therapeuten werken met uiteenlopende en beproefde methoden. Gebaseerd op alle kennis en kunde die in de loop der tijd zijn ontwikkeld, zoals:


● ideeën van o.a. Jung, Frank, Rogers, Erickson, Korczak, Perls, Kernberg, Kabat-Zinn
● stromingen met cliëntgerichte, gedragsgerichte, psychodynamische, cognitieve, systemische en lichaamsgerichte kenmerken
● oosterse en westerse denkbeelden en wetenschap
● inzichten van het reguliere medische veld
● mensbeelden uit antroposofie en humanisme
● de nieuwste ontwikkelingenn


We doen wat nodig is, zoals:


● Gesprekken
● Imaginaties
● Opstellingen ontwikkelingen
● Lichaamswerk
● Cognitieve therapie
● Craniosacraal
● Existentiële therapie
● Ayurveda
● Gestalttherapie
● RDI
● EMDR
● Gedragstherapie
● Inner child werk
● Ontspanningsoefeningen
● Visualisaties
● RET
● Systeemtherapie
● Hypnotherapie
● Relatietherapie
● Reflexologie
● Regressietherapie
● Ervaringsoefeningen
● Communicatievaardigheden
● Competentieontwikkeling
● Assessment
● Profielanalyse
● Psychosynthese
● Yoga

lees verder bij kennismaking...