COACHING, COUNSELING & PSYCHOTHERAPIE

Coaching, counseling, mediation, psychotherapie; specialismen met hetzelfde doel: mensen begeleiden in hun proces. Bij praktijk Bloemstraat doen we dit toegesneden op het probleem, de situatie, het doel en dus op de cliënt.

Coaching


Coaching houdt zich bezig met de bewustmaking van mensen en hun gedrag en hun kwaliteiten. Het is vaak praktisch en leert mensen om anders om te gaan met bepaalde situaties en relaties. Van hieruit kunnen mensen zich verder gaan ontwikkelen.

Counseling


Counseling biedt cliënten onvoorwaardelijke acceptatie en hulp bij vragen en problemen met emotionele achtergrond, zoals stress, niet goed kunnen functioneren op het werk of thuis of een gevoel van ‘niet gelukkig zijn’.

Psychotherapie


Psychotherapie wordt toegepast voor (middel)zware psycho-sociale problemen en stoornissen. Om inzicht te bieden, vragen te beantwoorden, ongebruikte mogelijkheden te benutten, redzaamheid te ontwikkelen en problemen op te lossen of te verlichten. Waar counseling zich ot het ‘hier-en-nu’, wordt in psychotherapie het hele gebied van verleden, heden en toekomst betrokken.

We werken met iedere cliënt en in elke situatie aan bewustwording. Aan erkenning en acceptatie van je patronen. En aan nieuwe manieren om hiermee om te gaan. Bij depraktijk.amsterdam doen we wat nodig is.

lees verder bij econsult...